Menu Close

(ESTIMATION TIME: 2 MINUTES)

Hej, cieszę się, że czeka nas nasze pierwsze dłuższe spotkanie. To spotkanie nie będzie miało konkretnej struktury, ale będziemy rozmawiać o rzeczach do których proszę Cię o przygotowanie.

Jak się przygotować do spotkania?

Spotkanie zaczniemy robiąc sobie wzajemnie update. Musimy się trochę poznać, więc powiedzmy sobie wzajemnie o najlepszej i najgorszej rzeczy w każdym z trzech obszarów: Praca, Rodzina/Przyjaciele i Osobiste. Aby Ci to ułatwić dodaję 2 kolumny, które pomogą Ci poszerzyć samozrozumienie.

Ostatni rząd, to “Na Horyzoncie”. Wpisz tam to co w jest dla Ciebie najważniejsze w najbliższej przyszłości.

Ostatnia kolumna w powyższej tabeli, to “Emocje”. Większość ludzi nigdy nie uczono o emocjach. Słyszeliśmy je tylko czasem w filmach. Żeby Ci ułatwić dobór najlepszego określenia zostawiam Ci 2 koła emocji w wersji uproszczonej i w wersji zaawansowanej.

Koło emocji – wersja uproszczona

Koło emocji – wersja zaawansowana

Bardzo ważnym elementem będzie aby nasze pierwsze spotkanie mogło zatrzymać się na czymś co jest dla Ciebie ważnym problemem. I nie chodzi tylko o nazwanie tego problemu, ale o rozbudowaną odpowiedź z kontekstem. Dlatego poniższa lista pomoże Ci przygotować się do takiego pogłębionego omówienia problemu.

Szablon omówienia problemu

 • Jaka dla Ciebie jest ta sytuacja?
  • Nowa okazja
  • Rozdroże
  • Krytyczna decyzja
  • Trudny dylemat
  • Ważna zmiana
  • Kryzys biznesowy
  • Kryzys osobisty
  • kryzys rodzinny
  • Traumatyczne wydarzenie
  • Inne
 • Fakty:
  • Historia (tło problemu) – Opisz krótko, jak doszło do zaistnienia problemu, jakie były jego początki oraz jakie czynniki miały na niego wpływ.
  • Obecna sytuacja, gdzie jesteś teraz – Zdefiniuj swoją aktualną pozycję, zarówno zawodowo jak i osobisto, w kontekście omawianego problemu.
  • Kolejne kroki jakie planujesz (jeśli są, jeśli nie ma to też to powiedz) – Opisz swoje przyszłe plany działania, jakie kroki zamierzasz podjąć, aby rozwiązać problem. Jeśli nie masz jeszcze planów, zaznacz to.
 • Sedno problemu
  • „To, co komplikuje ten problem w moich oczach, to ….” – Zacznij zdanie dokładnie od tego fragmentu. A następnie wskaż konkretne czynniki, które utrudniają rozwiązanie problemu lub które sprawiają, że problem jest bardziej złożony niż na pierwszy rzut oka.
  • Która część prezentacji była dla Ciebie najbardziej wrażliwa / obnażająca / najtrudniej było Ci ją udostępnić? – Opisz, które fragmenty prezentacji sprawiły Ci największą trudność emocjonalną lub wymagały największej otwartości z Twojej strony.
  • Jakie masz uczucia związane z tą sytuacją? – Wyraź swoje emocje i odczucia, które towarzyszą Ci w związku z opisywanym problemem.
  • Co jest stawką w opisywanym problemie dla Ciebie i osób wokół Ciebie? – Wskaż, co ryzykujesz Ty oraz osoby w Twoim otoczeniu, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
  • Czego oczekujesz od mentora?
   • Porady lub jej braku?
   • Podzielenia się własnym doświadczeniem?
   • Lustra? (to jedna z technik informacji zwrotnej)
   • Oceny?

I tyle ☺️

Jeśli przygotowanie się do powyższego nie powoduje uczucia ekscytacji, to umów się ze sobą, że po zrobieniu tego kupisz sobie czekoladę albo colkę. Warto się nagradzać.