Menu Close

Bio

PL

Ekspert w dziedzinie Citizen Development. Dwukrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications. Zdobył certyfikat Microsoft Certified Expert w kategorii Productivity.

Działa w branży IT od 2012, początkowo jako programista, później konsultant aż w końcu jako architekt, trener i manager. Zaangażowany w budowanie społeczności Low-Code w Polsce. Regularnie występuje na wydarzeniach technologicznych w Polsce i na świecie. Założyciel firmy konsultingowej Developico i firmy edukacyjnej Akademia Aplikacji.

Swoim klientom pomaga rozwijać firmy poprzez przechodzenie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem platform Low-Code i automatyzacji procesów. Jak sam o sobie mówi: jest łącznikiem między światem IT i biznesem. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie czyta książki, uprawia triathlon lub gra w gry. Interesuje się biznesem, psychologią, zarządzaniem i IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski

Instagram: www.instagram.com/abcguzowski

Facebook: www.facebook.com/abcguzowski

ENG

An expert in the field of Citizen Development. Twice awarded the Microsoft MVP title in the Business Applications category. He obtained the Microsoft Certified Expert certificate in the Productivity category.

He has been working in the IT industry since 2012, initially as a programmer, then a consultant, and finally as an architect, trainer and manager. Engaged in building the Low-Code community in Poland. He regularly speaks at technological events in Poland and around the world. Founder of the consulting company Developico and the educational company Akademia Aplikacji.

He helps his clients grow their businesses by undergoing digital transformation using Low-Code platforms and process automation. As he says about himself: he is a link between the IT world and business. Privately, husband and father of two sons. In his spare time, he reads books, plays triathlon or plays games. Interested in business, psychology, management and IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski

Instagram: www.instagram.com/abcguzowski

Facebook: www.facebook.com/abcguzowski