Menu Close

(ESTIMATION TIME: 1 MINUTES)

PL

Przedsiębiorca, strateg, architekt, konsultant i programista. W branży IT od 2012 roku. Platformami Low-Code / No-Code oraz Citizen Developmentem zajmuje się od 2018 roku. Jest założycielem firmy konsultingowej Developico oraz firmy edukacyjnej No Code Masters.

Współtworzy społeczność Low-Code / No-Code w Polsce. Został trzykrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications.

Obsługuje największe korporacje pomagając przechodzić proces transformacji cyfrowej, układać i automatyzować procesy, a także blisko współpracuje z rynkiem startupów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie słucha książek lub gra w gry na konsoli.
Interesuję się modelami biznesowymi, psychologią, zarządzaniem i IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: https://www.facebook.com/abcguzowski1

ENG

Entrepreneur, strategist, architect, consultant and programmer. He’s been in IT industry since 2012. He has been working with Low-Code / No-Code platforms and Citizen Development since 2018. He is the founder of the consulting company Developico and the educational company No Code Masters.

He co-creates the Low-Code / No-Code community in Poland. He’s been awarded the title of Microsoft MVP three times in the Business Applications category.

He works for the largest corporations, helping them undergo the process of digital transformation, streamlining and automating processes, and also closely works with the startup market.

Privately, husband and father of two sons. In his spare time, he listens to audiobooks or plays games on the console.
He’s interested in business models, psychology, management and IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: https://www.facebook.com/abcguzowski1