Menu Close

(ESTIMATION TIME: 1 MINUTES)

PL

Ekspert i entuzjasta nowych technologii. Ścieżkę kariery w IT rozpoczął w 2012 roku jako programista, by następnie zdobyć doświadczenie jako konsultant, architekt i team leader.

W 2020 założył i objął rolę CEO dwóch spółek technologicznych zajmującymi obszarami Transformacji Cyfrowej, Automatyzacji, Integracji i Zrównoważonego rozwoju: Developico oraz Akademii Aplikacji.

Wykładowca, członek rad programowych, prelegent, współzałożyciel pierwszej społeczności Power Platform w Polsce, od 2020 rokrocznie odznaczany tytułem Microsoft Most Valuable Professional. Jest także inicjatorem konferencji NoCodeDays – pierwszego w Polsce wydarzenia skupiającego entuzjastów, citizen developerów i ekspertów No-Code i Low-Code w Polsce.

Aktywny na LinkedIn. Swoje luźne przemyślenia spisuje na swoim blogu https://michalguzowski.pl/.

Prywatnie ojciec dwóch synów, mąż, gracz komputerowy i zagorzały słuchacz audiobooków. Dookoła IT interesuje się modelami biznesowymi, sprzedażą, startupami, psychologią i zarządzaniem.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: https://www.facebook.com/abcguzowski1

ENG

Expert and enthusiast of new technologies. He started his career in IT in 2012 as a programmer, and then gained experience as a consultant, architect and team leader.

In 2020, he founded and took the role of CEO of two technology companies dealing with the areas of Digital Transformation, Automation, Integration and Sustainable Management: Developico and No Code Masters.

Lecturer, member of program councils, speaker, co-founder of the first Power Platform community in Poland, since 2020 annually awarded the title of Microsoft Most Valuable Professional. He is also the initiator of the NoCodeDays conference – the first event in Poland gathering enthusiasts, citizen developers and No-Code and Low-Code experts in Poland.

Active on LinkedIn. He writes down his loose thoughts on his blog https://michalguzowski.pl/.

Privately, father of two sons, husband, computer gamer and avid listener of audiobooks. Around IT Interested in business models, sales, startups, psychology and management.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: https://www.facebook.com/abcguzowski1