Menu Close

Bio

PL

Strateg, programista, konsultant i architekt. Platformami Low-Code / No-Code oraz Citizen Developmentem zajmuje się od 2018 roku. Jest założycielem firmy konsultingowej Developico oraz firmy edukacyjnej Akademia Aplikacji.

Współtworzy społeczność Low-Code / No-Code w Polsce, wokół dużych vendorów: Microsoft, Google i Amazon. Został trzykrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications.

Swoim klientom pomagam rozwijać firmy poprzez przechodzenie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem platform Low-Code / No-Code i automatyzacji procesów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie czyta książki lub gra w gry na konsoli.
Interesuję się modelami biznesowymi, psychologią, zarządzaniem i IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: www.facebook.com/abcguzowski1

ENG

Strategist, programmer, consultant and architect. He has been dealing with Low-Code / No-Code and Citizen Development platforms since 2018. He is the founder of the consulting company Developico and the educational company Academy of Applications.

He co-creates the Low-Code / No-Code community in Poland, around large vendors: Microsoft, Google and Amazon. He has been awarded the title of Microsoft MVP three times in the Business Applications category.

I help my clients develop their companies by undergoing digital transformation using Low-Code / No-Code platforms and process automation.

Privately, husband and father two sons. In his spare time, he reads books or plays games on the console.
I’m interested in business models, psychology, management and IT.

Blog: https://michalguzowski.pl/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/abcguzowski
Facebook: www.facebook.com/abcguzowski1