Home

Multiple RSS feeds to LinkedIn using Flow

In this blog post I’ll show you how you can build your own Microsoft Flow that is triggered by RSS feed and then re-post it to your social media channels eg. LinkedIn, Twitter or Facebook. I’ll give you example scenarios as well as show how you can aggregate multiple RSS feeds and handle them using … Continue reading “Multiple RSS feeds to LinkedIn using Flow”

0 comments

5 steps that increased Office365 adoption

Implementation of the Office365 environment in an organization is a complex process. It is not enough to create a company account in Office365, buy subscriptions, add users and connect the organization’s domain. You also have to take care of the transfer of company resources, as well as transfer the solutions used in the organization (or … Continue reading “5 steps that increased Office365 adoption”

0 comments

10 tips I wish to know before I’ve started with PowerApps

When you’re doing something for the first time there is always the same feeling of chaos. So many new things, uncountable number of topics to learn, mechanisms and concepts that are similar to nothing. How to know it all? Where to start? Of course, from one side, when it comes to IT, every software has … Continue reading “10 tips I wish to know before I’ve started with PowerApps”

0 comments

When to use PowerApps and Microsoft Flow

In my last post I’ve described how security & compliance are solved in PowerPlatform. This post is a summary for all posts series. Moreover I want to give you simple rules when you should and when you should not use PowerApps and Flow. The main reason is just to avoid the dead ends. I hope … Continue reading “When to use PowerApps and Microsoft Flow”

0 comments

Security and Compliance in PowerApps and Flow

In my previous article, I’ve brought you closer to the main recipients of PowerApps and Microsoft Flow. In the third part I will take a closer look at the security management in PowerPlatform. And as I promised from the beginning: it will be honest. You will learn from me about things that you do not … Continue reading “Security and Compliance in PowerApps and Flow”

0 comments

Bezpieczeństwo w PowerApps i Flow

W moim poprzednim artykule przybliżyłem Ci głównych odbiorców PowerApps i Microsoft Flow. W części trzeciej przyjrzę się bliżej kwestiom zarządzania bezpieczeństwem w PowerPlatform. I tak jak obiecywałem od początku: będzie szczerze. Dowiesz się o ode mnie o rzeczach o których nie wyczytasz w dokumentacji i które podkreślą kiedy należy przyłożyć szczególną uwagę w kwestiach bezpieczeństwa … Continue reading “Bezpieczeństwo w PowerApps i Flow”

0 comments

PowerApps and Microsoft Flow target – part 2

In my previous article, I’ve introduced the most important features of PowerApps and Microsoft Flow platforms, basing on examples of three different organizations. In this part, I will present who these platforms are addressed to. Moreover, I will also explain what are the reasons for the growing popularity of Microsoft Low-Code platforms. Let’s start with … Continue reading “PowerApps and Microsoft Flow target – part 2”

0 comments

Target dla PowerApps i Microsoft Flow cz.2

W moim poprzednim artykule pokazałem na przykładzie 3ech różnych organizacji najwazniejsze cechy platform PowerApps i Microsoft Flow. W tej części wytłumaczę Ci do kogo kierowane są te platformy. Objaśnię także jakie są moim zdaniem przyczyny rosnącej popularności platform Low-Code Microsoft. Zacznijmy więc od podstawowego pytania. Kto może budować rozwiązania w PowerApps i Microsoft Flow? Od … Continue reading “Target dla PowerApps i Microsoft Flow cz.2”

0 comments

PowerApps and Microsoft Flow target – part 1

In this article, you will understand the context for PowerApps and Microsoft Flow. You will learn examples of implementations and whether those platforms are safe. You will also find out what are the advantages and disadvantages of the solutions built based on them. Finally, I will present you with a simple set of rules: When … Continue reading “PowerApps and Microsoft Flow target – part 1”

0 comments

Target dla PowerApps i Microsoft Flow cz.1

W tym artykule zrozumiesz kontekst dla PowerApps i Microsoft Flow. Poznasz przykłady wdrożeń oraz czy są one bezpieczne. Dowiesz się także jakie są wady i zalety budowanych w oparciu o nie rozwiązań. A na koniec przedstawię Ci prosty zbiór zasad: Kiedy należy używać aplikacji PowerApps i Microsoft Flow, a kiedy nie. Disclaimer: będzie szczerze. Ten … Continue reading “Target dla PowerApps i Microsoft Flow cz.1”

0 comments