Menu Close

Woźnica życia

(ESTIMATION TIME: 3 MINUTES)(ESTIMATION TIME: 3 MINUTES)Czuję się jak woźnica. Siedzę na powozie którym jedzie moja żona i dwóch synów. Jedziemy w całkowitej ciemności. Ale nie możemy się…